Passa på och plantera egna morötter i år

Morötter är alltid smidigt och roligt att odla. Du kan äta dem direkt när du tar upp dem från trädgårdslandet, skölj bara av dem innan. Så gott! Du kan koka dem och ha till både fisk, kött eller i vegetariska rätter. Får du många kan du frysa in dem så du har hela året. Det är heller inte svårt att odla morötter, håll bara trädgårdslandet fritt från ogräs, vattna när det behövs och kupa jorden om de börjar sticka upp över jorden. Du kan också odla morötter i pallkragar som du värmt upp innan du sår. Det går också att så ute sent på hösten, eftersom morotsfrön börjar gro redan vid 5 plusgrader klarar de frystemperatur, och därför kan fröna överleva vintern och du kan se dem så fort det blir lagom varmt.

Bästa stället att odla morötter

Du bör odla morötter på en öppen solig och en öppen plats. De kan växa på de flesta jordar, men de trivs bäst i mullrika sandjordar. Se till att jorden är fri från klumpar och stenar eftersom dessa gör att morötterna blir krokiga. Du måste även vara noga med att rensa bort allt ogräs, särskilt rotogräs, de hindrar annars de känsliga morötterna att växa som de ska. Du bör aldrig låta morötter växa på samma ställe mer än i 4–5 år, det är då lätt att de får sjukdomar som nematodangrepp eller rötsvamp. Ett tips är att du byter växtplats varje år för att slippa dessa sjukdomar.

När ska du så morötter?

Du kan börja att så morötter på våren när jorden torkat upp och inte klumpar ihop sig. Det tar ungefär hela 12–16 dygn för fröna att gro. Om du lägger fröna i vatten ett dygn innan du sår dem, kan det gå fortare. Fröna ska sås 1 centimeter ner i jorden och med ett avstånd på 4 centimeter. Om du sår i rader bör det vara 20–40 centimeter mellan dem, då är det lättare att rensa emellan. Eftersom morotsfrön är väldigt små är det lätt att så dem för tätt. Skulle du göra det, är det bara att gallra när blasten kommit 4–5 centimeter över jorden. Klipp gärna av blasten på de plantor du vill ha kvar i stället för att dra upp dem, då skadar du inte de känsliga rötterna. Det går att så morötter både tidigt på våren eller på försommaren, då får du morötter hela säsongen. De morötter du sår sent, skördar du på hösten och förvarar svalt under vintern.

Så sköter du dina morötter

Morötter fordrar inte mycket skötsel, rensa bara bort ogräset så fort det dyker upp och vattna dem när det behövs. Om morötterna tittar upp över jordytan, kupar du lite jord kring dem för att de inte ska få gröna halsar. Morötter behöver heller inte mycket näring men de tycker om kalium och fosfor, och dessa ämnen finns i träaska, stenmjöl och kogödsel. Dessa näringsämnen luckrar du ner på hösten när du skördat morötterna, så det finns där till nästa gång du ska så. Undvik gärna färsk stallgödsel, det lockar till sig morotsflugor, därför ska du undvika att gödsla det direkt på morötterna. Du bör också undvika kväverik gödsel eftersom det främjar blasten och inte rotutvecklingen, och då kan rötterna spricka.