Att så en fin gräsmatta kräver tid

Green grass or sprout of wheat background texture

Om du ska bygga ett hus, vill du säkert ha en stor och fin gräsmatta, där barnen kan leka utan att göra illa sig. Ramlar de får de i värsta fall ett litet skrapsår med en gräsfläck på.
Hur ska du då så en gräsmatta och hur lång tid tar det? Här nedan kan du läsa bra tips om vad du bör tänka på när du ska så en gräsmatta och hur lång tid det kan ta.

Bästa tiden att så en ny gräsmatta

Det går visserligen bra att så gräs under större delen av året, men den bästa årstiden är ändå under hösten. Temperaturen är då perfekt och luftfuktigheten hög, och det gör att fröna lättare gror. De allra flesta gräsblandningar gror vid 8–10 grader, men det finns också sorter som du kan så redan vid 4 grader. Om du sår på hösten får gräsfröna även mindre konkurrens från ogräs och det hjälper gräsmattan att växa fortare.

Innan du sår

Om du vill ha en tät och jämn gräsmatta till nästa säsong bör du underarbeta ordentligt. Du börjar med att kratta bort kvistar, stenar, rötter och ogräs från ytan där gräsmattan ska läggas. Bearbeta sedan jorden så att gräsfröna får fäste och rötterna får det utrymme de behöver. Se även till att jorden är näringsrik och väldränerad, och om jorden är rik på lera ska du blanda ner grus i den. Om jorden däremot är mager bör du jordförbättra den och grundgödsla med till exempel gräsgödning eller någon annan sort av gödning. Du avslutar sedan med att jämna ut ytan ordentligt innan du sprider ut gräsfröna jämt för att få en fin gräsmatta. Lättast är det att så gräsfröna för hand eller med en såvagn, och gör det helst en dag när vinden står still. Gräsfrön är lätta och de flyger lätt iväg med vinden. Ett smidigt sätt att få en jämn sådd är att dela upp jorden som ska bli gräsmatta i flera mindre delar och så varje del för sig. Det står hur du ska göra på förpackningen och hur stort område påsen räcker till. När du sått alla fröna luckrar du ner dem i jorden med en kratta, för att de ska få kontakt med jorden, och efteråt måste du vattna ordentligt.

Efter sådden

Efter ungefär två till fyra veckor börjar gräsfröna gro, och det är väldigt viktigt att jordytan hålls fuktig tills gräset börjat växa. Eftersom olika grässorter växer olika fort, ska du inte bli orolig om alla inte kommer upp samtidigt, fortsätt bara att håll jorden fuktig. För att en gräsmatta ska växa och bli fin måste du ha tålamod. Som sagt börjar gräsfröna gro efter två till fyra veckor, men skulle du inte se något efter omkring en månad har nog tyvärr sådden blivit misslyckad. När du kan börja gå på gräset varierar med de gräsfrön du valt och även hur klimatet varit, men oftast kan du gå försiktigt på det efter ungefär åtta veckor. Du bör däremot inte gå regelbundet på den förrän efter fyra månader, men först efter ett år kan du använda gräset till lek och stoj.