Glöm inte hemförsäkringen

En hemförsäkring är viktig av flera anledningar. Till att börja med får du ett ekonomiskt skydd om något händer med bostaden, eller om din egendom blir skadad. Det är även så att försäkringen täcker mot bränder och vattenskador.

I detta inlägg förklarar vi hur du gör för att alltid vara försäkrad i ditt hem, men vi reder även ut vad du kan få ersättning för. Hemförsäkringar täcker vanligtvis många skador, men för att få en överblick kan du läsa vidare nedan.

Vad täcker en hemförsäkring?

För att förklara vad som ersätts har vi skapat en kort punktlista nedan. Det många inte vet är att exempelvis rättsskydd alltid ingår.

  • Egendom
  • Vattenskada
  • Brand
  • Stöld
  • Resor (mellan 45 till 60 dagar)
  • Juridiska tvister
  • Skadestånd
  • Överfall
  • ID-skydd

Som du kanske märker får du ett relativt heltäckande skydd med din hemförsäkring. Däremot ingår inte allrisk eller drulle, elektronikförsäkringar och olycksfall per automatik. Dessa kan kräva en så kallad tilläggsförsäkring.

Fordon har i sin tur separata försäkringar eftersom de inte hör till hemmet, även om de står parkerade utanför. Mopedförsäkringar 2023 är vanligt förekommande inom denna kategori, men även personbilar och motorcyklar.

Undvik glapp när du flyttar

Om du ska flytta är det en god idé att kontakta ditt försäkringsbolag i förväg. Se till att teckna en hemförsäkring på den nya adressen, eller flytta med din nuvarande så att den även gäller i den andra bostaden. På detta vis försäkrar du dig om att du inte går oförsäkrad medan flytten pågår.

Skillnader i hemförsäkringar beroende på bostadsform

Alla hemförsäkringar är inte identiska och skadedjur och sanering av dessa hör inte till när du bor i en hyresrätt. Om sådana skador uppdagas är det nämligen hyresvärdens ansvar att åtgärda problemet.

Däremot ingår täckning mot detta när du har en villaförsäkring. Det kan även finnas andra skillnader att ta hänsyn till, framförallt sådana som hör till husets tomt. Vår rekommendation är att diskutera alternativen med ditt försäkringsbolag, eller genom att besöka deras hemsida och välja ett anpassat skydd.