Ett naturtillskott som hjälper dig att känna lugnet

Om du ofta känner dig orolig, har svårt att sova eller bara har svårt att koppla av kan vissa tillskott hjälpa. Örter som ljung, kamomill och andra naturliga tillskott kan vara till en god hjälp. Många svär även på att CBD-tillskott är till god hjälp om du tar det regelbundet eller vid behov.

Cannabidiol (CBD) är en typ av cannabinoid, en kemikalie som finns naturligt i cannabisväxter (marijuana och hampa). Tidig forskning är lovande angående hur CBD-olja kan hjälpa till att lindra ångest.

Till skillnad från tetrahydrocannabinol (THC), en annan typ av cannabinoid, ger inte CBD någon berusning och en känsla av att vara ”hög” som ofta associeras med cannabis. Om du vill läsa mer ingående om hur det fungerar rekommenderar vi att du läser artiklar från AlltomCBD.se som även säljer CBD-produkter av hög kvalitet.

Hur CBD fungerar

Människokroppen har många olika receptorer. Receptorer är proteinbaserade kemiska strukturer som är fästa vid dina celler. De tar emot signaler från olika stimuli och CBD tros interagera med CB1- och CB2-receptorer. Dessa receptorer finns mestadels i det centrala nervsystemet respektive det perifera nervsystemet.

Det exakta sättet som CBD påverkar CB1-receptorer i hjärnan på är inte helt förstått. Det kan dock förändra serotoninsignalerna. Serotonin, en signalsubstans, spelar en viktig roll för din mentala hälsa. Låga serotoninnivåer är ofta förknippade med personer som har depression. Den konventionella behandlingen för låg serotoninhalt är en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI), som sertralin (Zoloft) eller fluoxetin (Prozac). SSRI är endast tillgängligt på recept.

Generaliserad ångest

För generaliserad ångest sägs det att CBD har visat sig minska stress hos djur som råttor. Studiepersoner observerades ha lägre beteendemässiga tecken på ångest. Deras fysiologiska symtom på ångest, som ökad hjärtfrekvens, förbättrades också.

För andra former av ångest

CBD kan också gynna personer med andra former av ångest, som till exempel säsongsbunden ångest och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Det kan också hjälpa till att behandla ångestutlöst sömnlöshet.

Flera nyare studier har visat att CBD kan hjälpa till med PTSD-symtom, som att ha mardrömmar och att återuppleva negativa minnen. Dessa studier har tittat på CBD som både en fristående PTSD-behandling såväl som ett komplement till traditionella behandlingar som medicinering och kognitiv beteendeterapi (KBT).

För andra neurologiska störningar

CBD har också studerats som behandling av andra neurologiska störningar.

En studie från 2017 om CBD och psykiatriska sjukdomar drog slutsatsen att det inte finns tillräckligt med bevis för att framhålla CBD som en effektiv behandling för depression. Det hittades bevis som tyder på att CBD kan hjälpa till med ångeststörningar. Dessa studier var dock okontrollerade. Det innebär att deltagarna inte jämfördes med en kontrollgrupp som fick en annan behandling eller ingen behandling alls. Det behövs fler studier för att förstå hur CBD fungerar, vad den perfekta dosen är och om det finns några potentiella biverkningar eller faror.

CBD-biverkningar

CBD anses vara säkert, men det är mycket viktigt att du tar tillskott av högsta kvalitet. Gör dina efterforskningar om vilken som är den bästa CBD-oljan och välj ett tillskott med goda rekommendationer från andra användare.

Trots att det är säkert kan personer som tar CBD uppleva vissa biverkningar, inklusive:

  • Diarré
  • Trötthet
  • Aptitförändringar
  • Viktförändringar

CBD kan också interagera med andra mediciner eller kosttillskott du tar. Var särskilt försiktig om du tar mediciner som kommer med en ”grapefruktvarning”, som till exempel blodförtunnare. CBD och grapefrukt interagerar båda med enzymer som är viktiga för nedbrytningen av läkemedel.

Du bör inte sluta ta några mediciner du redan använder utan att först prata med din läkare. Att använda CBD-olja kan hjälpa din ångest, men du kan också uppleva abstinensbesvär om du plötsligt slutar ta dina receptbelagda mediciner.