Varför äter inte småfåglar fågelmaten?

fågelmatare

Att mata småfåglar kan vara en givande aktivitet som för samman natur och människa. Det finns dock tillfällen när småfåglar verkar ignorera den utlagda maten, vilket kan vara frustrerande för fågelvänner. Det finns flera anledningar till detta beteende, och genom att förstå dessa kan vi anpassa våra metoder för att locka till oss våra fjäderklädda vänner.

Använde fågelmatare och fågelbord

En vanlig orsak till att fåglar inte äter från fågelmatare eller fågelbord är att dessa inte är placerade korrekt eller inte hålls tillräckligt rena. Fåglar är mycket känsliga för miljöer som kan utgöra en risk för deras hälsa. Dessutom ska fågelmatare vara bekväm för fågeln och fåglarna ska inte behöva sitta i maten. Välj bland Pippifoders fågelmatare för att få en matare som lockar till sig fåglar.

Om en fågelmatare är smutsig eller placerad för nära potentiella predatorer, som husdjur eller människor, kan det avskräcka fåglar från att närma sig. Regelbunden rengöring och noggrant utvalda placeringar kan göra stor skillnad.

Testa annan fågelmat

Kvaliteten och typen av fågelmat spelar också en stor roll. Olika arter föredrar olika sorters mat, och det som lockar till sig en typ av fågel kanske inte alls är attraktivt för en annan. Experimentera med olika typer av mat, som solrosfrön, talgbollar, och krossade nötter, för att se vad som lockar till sig flest fåglar till just din trädgård.

Det är också viktigt att välja rätt fågelmat för de fåglar som ska äta maten.

Byt plats på fågelbordet

Om fåglar undviker din matplats kan det vara värt att prova att flytta på fågelbordet eller mataren. En plats som är för utsatt kan göra fåglar nervösa, medan en plats som är för gömd kanske inte lockar deras uppmärksamhet. En ideal plats är lugn, men ändå tillräckligt öppen för att fåglarna ska kunna hålla utkik efter rovdjur samtidigt som de äter.

Det är också viktigt att välja en bra fågelmatare där fåglarna inte sitter i maten för att minska risk för sjukdomar.

Placera fågelmat på flera platser i trädgården

Att erbjuda mat på flera olika platser kan också uppmuntra fler fåglar att besöka din trädgård. Vissa arter föredrar att äta från marken, medan andra känner sig tryggare på högre nivåer. Genom att placera ut olika typer av matare på olika höjder och i olika delar av trädgården kan du locka till dig ett större utbud av fågelarter.

Ha tålamod

Slutligen är tålamod nyckeln. Det kan ta tid för fåglar att upptäcka och känna sig trygga med en ny matkälla. Fortsätt att erbjuda färsk mat och se till att matare och fågelbord är rena och säkra. Med tiden kommer nyfikna fåglar sannolikt att börja dyka upp.

När småfåglarna förstår att de regelbundet får god mat som är säkert för dem att äta kommer de återvända år efter år till din fågelmatare.

Att mata småfåglar är en aktivitet som kräver både tålamod och förståelse för fåglarnas behov och beteenden. Genom att anpassa våra metoder och skapa en välkomnande miljö kan vi öka chanserna att våra fjäderklädda vänner väljer att besöka just vår trädgård.